top of page
Block

BES - Storsäck

Upptäck det bekväma och effektiva sättet att dra nytta av bentonitens imponerande tätningsförmåga med vårt bentonitblandade stenmjöl i praktiska storsäckar. Den här innovativa produkten kombinerar bentonitens naturliga tätningskraft med stenmjölets stabila struktur för att skapa en pålitlig barriär mot vattenintrång och läckage. 

Kontakta mig!

Eddie Wulcan

Våra storsäckar med bentonitblandat stenmjöl erbjuder flera fördelar: 

Enkel applicering: Med våra storsäckar kan du snabbt och enkelt applicera den bentonitblandade blandningen där den behövs, vilket sparar tid och arbetskraft. 

Kostnadseffektivitet: Genom att kombinera bentonit med stenmjöl får du en prisvärd lösning med utmärkta tätningsförmågor, vilket minskar behovet av dyra efterbehandlingar eller reparationer. 

Hållbarhet: Den stabila strukturen hos stenmjölet bidrar till en långsiktig och hållbar tätningslösning, vilket gör den idealisk för olika projekt och miljöer. 

Mångsidighet: Våra storsäckar med bentonitblandat stenmjöl kan användas för en mängd olika tillämpningar, inklusive bottentätning vid deponier, invallning av dammar, tätskärmar för petroleumtankar och mycket mer. 

Med våra storsäckar med bentonitblandat stenmjöl kan du lita på att du får en pålitlig och effektiv lösning för dina tätningsbehov. Kontakta oss idag för att lära dig mer och upptäck fördelarna med denna innovativa produkt!" 

 

Densitet vid 95 % packningsgrad är ca. 2000 kg/m3. Densitet vid lösvikt är ca. 1300 kg/m3  

CAPSULIT® 5 k-värde: 1 x 10-9 

CAPSULIT® 10 k-värde: 1 x 10-10 

CAPSULIT® 15 k-värde: 3 x 10-11 

 

Lite mer riktat åt rörschakt: 

Att skapa säkra och hållbara rörschakt är avgörande för att säkerställa en effektiv vatten- och avloppsinfrastruktur. En metod som ofta används för att förbättra stabiliteten och tätheten i rörschakten är att införliva BES, en blandning av bentonit och stenmjöl. 

BES används för att förbättra jordens egenskaper runt rörschaktet, vilket bidrar till att förhindra sättningar och läckage. Genom att blanda bentonitpulver med stenmjöl och vatten skapas en homogen och stabil blandning som kan fylla utrymmen runt röret och ge en tätare packning. 

En av fördelarna med att använda BES i rörschakt är dess förmåga att anpassa sig till olika markförhållanden. Den kan användas både i sandiga och leriga jordar och erbjuder en flexibel lösning för att hantera olika utmaningar som kan uppstå vid anläggning av rörsystem. 

Genom att använda BES i rörschakten kan man också minska risken för jorderosion och erosion runt röret, vilket i sin tur ökar rörets livslängd och minskar behovet av underhåll. Dessutom bidrar den till att minska risken för läckage och förorening av mark och grundvatten. 

Eddie Wulcan

försäljning & råd
+46 766 112 554
bottom of page