top of page

Om oss

Wulcanco startades för att etablera återvunna och högkvalitativa produkter på marknaden. Vårt arbete är att utveckla och leverera produkter från restindustrin, som normalt sett deponerats. Vi erbjuder även kunden att använda eget restmaterial i produkter och tar då fram recepturer i vårt labb. Idag består Wulcanco av flera egna varumärken.

Vår vision

Vår vision är att vara en pionjär inom hållbarhet där vi arbetar hårt för att göra Wulcanco synonymt med kvalitet, ansvar och miljöhänsyn inom byggindustrin. Genom att integrera innovativa återvinningsmetoder strävar vi efter att minska avfallet och maximera återanvändningen av material. Därav kommer vi att spela en central roll i att skapa en hållbar och livskraftig framtid för vår planet och dess invånare.

IMG_7641.jpg
IMG_6988_edited.jpg

Vår mission

Vår mission är att leverera högkvalitativa och hållbara byggmaterial som bidrar till minskad miljöpåverkan och främjar socialt ansvarstagande. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra och utveckla våra processer för att maximera resurseffektivitet och minimera negativ miljöpåverkan. Genom att samarbeta med kunder och intressenter engagerar vi oss i att främja en cirkulär ekonomi och skapa positiv förändring för framtida generationer.

Från Trollhättan
För hela Sverige

Oavsett var i landet du eller projektet befinner sig så ordnar vi logistiken.

bottom of page