top of page
IMG_3849.HEIC

BES - Geologisk barriär

Geologiska barriärer är avgörande för att säkerställa säker hantering av avfall på deponiplatser. BES-metoden, som använder en blandning av bentonit och stenmjöl, skapar en effektiv barriär genom att kombinera bentonitens tätningsförmåga med stenmjölets stabilitet. BES är kostnadseffektiv, enkel att applicera och anpassningsbar till olika geologiska förhållanden.

BES-produkten tillverkas genom att blanda bentonitpulver, stenmjöl och vatten i en specifik process. Den exakta sammansättningen av blandningen kan variera beroende på projektets krav och de geologiska förhållandena på platsen. Genom att justera mängden bentonit och stenmjöl kan man styra permeabiliteten och därigenom säkerställa att barriären uppfyller de nödvändiga kraven för att förhindra vätskegenomträngning. 

För att säkerställa kvaliteten på den installerade geologiska barriären utförs olika typer av kvalitetstester. Dessa inkluderar labbtester på den blandade BES-produkten samt troxelmätningar på den färdiga ytan. Genom att noggrant övervaka och kontrollera kvaliteten på arbetet kan man säkerställa att barriären fungerar som avsett och uppfyller alla krav och regler. 

Företag som Wulcanco specialiserar sig på hela processen, från framtagande av recept till blandning och utläggning av BES, samt genomförande av kvalitetskontroller efter att arbetet är slutfört. Med vår expertis och erfarenhet kan man vara säker på att den geologiska barriären konstrueras och installeras på ett effektivt och pålitligt sätt. 

Säljare Eddie Wulcan

Eddie Wulcan

försäljning & råd
+46 766 112 554
bottom of page