top of page
Block
MONOFILL LOGOTYP

Monofill är ett högpresterande bindemedel avsett för att användas i betongblandningar för att förbättra hållfasthet, prestanda och hållbarhet. Detta bindemedel är speciellt framställt med masugnsslagg och är ett återvunnet material för att optimera betongens egenskaper samtidigt som det är hållbart för miljön.

Egenskaper:

  • Förbättrar tryckhållfasthet: Monofill bindemedel bidrar till att öka betongens tryckhållfasthet och mekaniska egenskaper, vilket resulterar i en starkare och mer hållbar betongkonstruktion.

  • Hög Hållfasthet: Detta bindemedel ger betongen hög prestanda och motståndskraft mot tunga belastningar.

  • Frostbeständighet: Monofill förbättrar betongens frostbeständighet, vilket gör den lämplig för användning under kalla förhållanden och vid exponering för frost och tö.

  • Krympningskontroll: Genom att använda Monofill bindemedel minskas risken för krympning och sprickbildning i betongen, vilket ger en jämnare och mer pålitlig yta.

  • Resistens mot kemikalier: Detta bindemedel förbättrar betongens resistens mot oljor, drivmedel och andra kemikalier, vilket ökar dess användbarhet i olika miljöer.

Monofill är det optimala valet för byggprojekt som kräver högpresterande betong med förbättrad motståndskraft och hållbarhet. Med detta bindemedel kan du uppnå överlägsna resultat i dina betongapplikationer samtidigt som du bidrar till en mer hållbar miljö.

Säljare Eddie Wulcan

Eddie Wulcan

försäljning & råd
+46 766 112 554
bottom of page